Κοινωνικό Συσσίτιο

Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001451

Τι είναι το Κοινωνικό Συσσίτιο

Το Κοινωνικό Συσσίτιο αποσκοπεί στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών, ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών, με τη δωρεάν παροχή γευμάτων σε σταθερή και τακτική βάση σε κατοίκους του Δήμου Αιγάλεω.

Στόχος του Κοινωνικού Συσσιτίου, είναι η αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος, η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και η κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων που διαμένουν στο Δήμο. Επιπλέον στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

  

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Συσσιτίου είναι μεμονωμένα άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Αιγάλεω, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα, καθώς και των δικαιούχων/αιτούντων διεθνούς προστασίας. Το Κοινωνικό Συσσίτιο απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας.

 

Παροχές Κοινωνικού Συσσιτίου

Το Κοινωνικό Συσσίτιο διανέμει, σε τακτική βάση, σε ωφελούμενους, μερίδες γευμάτων ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.

 

Στελέχη Κοινωνικού Συσσιτίου

Το προσωπικό του Κοινωνικού Συσσιτίου είναι υπεύθυνο, για την υποδοχή και ενημέρωση των πολιτών, όσον αφορά στις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά ένταξης στη Δομή.

1 Κοινωνικός λειτουργός, (συντονιστής)

1 Διοικητικό προσωπικό

1 Μάγειρας

1 Βοηθός μάγειρα

1 Προσωπικό καθαριότητας

  

Πόροι Κοινωνικού Συσσιτίου

Οι πόροι του Κοινωνικού Συσσιτίου προέρχονται από:

α) δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.

β) τον προϋπολογισμό του Δήμου.

γ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Πορεία Δομής

Το 1995 ο Δήμος Αιγάλεω σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθηνών και το ΤΕΙ Πειραιά, ξεκίνησε να παρέχει καθημερινά μερίδες φαγητού, σε κατοίκους του Δήμου Αιγάλεω έως το 2012. Εν συνεχεία, και μέχρι τον Φεβρουάριο 2017, τη σίτιση με δωρεάν αδιάθετες μερίδες φαγητού και χορηγίες σούπερ μάρκετ, ανέλαβε Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, χρηματοδοτούμενη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αμέσως μετά, ο Δήμος ανέλαβε με δικές του δαπάνες την παροχή φαγητού, που μαγειρευόταν στους Παιδικούς Σταθμούς και το συμπεριέλαβε άμεσα στον προϋπολογισμό του.

Από τον Απρίλιο του 2018 η σίτιση συνεχίστηκε μέσω της ξεχωριστής πλέον Δομής, σύμφωνα με την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:2) «Δομή Παροχής Κοινωνικού Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001451 και με χρηματοδότηση που προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020.

 

Δικαιολογητικά ένταξης

Η Δομή του Κοινωνικού Συσσιτίου στεγάζεται στη διεύθυνση:

Θηβών 314, Αιγάλεω

Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"

και λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00π.μ.-15:00μ.μ.

Τηλ.: 210 5696235

  • Facebook Social Icon
logo

Κοινωνικό Συσσίτιο

210 5696235

koinoniko.sisitio@egaleo.gr

Διεύθυνση Δομών

Θηβών 314, ΤΚ 122 41, Αιγάλεω

Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"

Κοινωνικό Φαρμακείο

210 5618656

koinonikofarmakeio@egaleo.gr

Κοινωνικό Παντοπωλείο

210 5450471

koinoniko.pantopolio@egaleo.gr

© 2020 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αιγάλεω 

Created by Carousos