Κοινωνικό Παντοπωλείο

Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001451

 

Τι είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εντάσσεται στο δίκτυο πρωτοβουλιών και δράσεων του Δήμου Αιγάλεω για την κοινωνική προστασία και μέριμνα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Επιδιώκει να συμβάλει στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και νοικοκυριών που διαμένουν μόνιμα στον Δήμο, δημιουργώντας ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου μας, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση ατόμων και οικογενειών.

Προβάλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία και τις εταιρείες-επιχειρήσεις-συλλόγους για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς τις οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς ομάδες.

Η συλλογή των προϊόντων πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο κτίριο του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

"Κάθε δωρεά, όσο μικρή και αν είναι, μπορεί να προσφέρει μεγάλη ανακούφιση

σε ένα συμπολίτη μας που αδυνατεί να προμηθευτεί βασικά αγαθά με ίδια μέσα.

Αξίζει να στηριχθεί η προσπάθεια αυτή, ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς

που διανύει η χώρα μας."

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι μεμονωμένα άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Αιγάλεω, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα, καθώς και των δικαιούχων/αιτούντων διεθνούς προστασίας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας.

 

Τι περιλαμβάνει το Κοινωνικό Παντοπωλείο

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει σε τακτική βάση σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη:

1. Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα

2. Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ

3. Είδη ψυχαγωγίας, όπως βιβλία, cd-dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.

  

Στελέχη Κοινωνικού Παντοπωλείου

Το προσωπικό μεριμνά για τη συγκέντρωση, αποθήκευση και διανομή των παρεχόμενων προϊόντων.

1 Συντονιστής/τρια

1 Βοηθητικό προσωπικό

 

Η ομαλή λειτουργία της δομής στηρίζεται στην συμβολή της ομάδας εθελοντών.

Πόροι Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι πόροι του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται από:

α) δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.

β) τον προϋπολογισμό του Δήμου.

γ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Πορεία Δομής

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγάλεω άρχισε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2012, διανέμοντας κάθε μήνα δωρεάν πακέτα με τρόφιμα σε άπορους συμπολίτες μας. Από τον Σεπτέμβριο του 2017 συνεχίστηκε μέσω της ξεχωριστής πλέον Δομής, σύμφωνα με την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001451 και με χρηματοδότηση που προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020.

Δικαιολογητικά ένταξης

Η Δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου στεγάζεται στη διεύθυνση:

Θηβών 314, Αιγάλεω

Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"

και λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00π.μ.-15:00μ.μ.

Τηλ. 210 5450471

  • Facebook Social Icon
logo

Κοινωνικό Συσσίτιο

210 5696235

koinoniko.sisitio@egaleo.gr

Διεύθυνση Δομών

Θηβών 314, ΤΚ 122 41, Αιγάλεω

Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"

Κοινωνικό Φαρμακείο

210 5618656

koinonikofarmakeio@egaleo.gr

Κοινωνικό Παντοπωλείο

210 5450471

koinoniko.pantopolio@egaleo.gr

© 2020 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αιγάλεω 

Created by Carousos