Κοινωνικό Φαρμακείο

Πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001451

 

Τι είναι το Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της μηνιαίας παροχής δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών, σε ωφελούμενους που τα έχουν ανάγκη.

 

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι μεμονωμένα άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Αιγάλεω, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων στη χώρα, καθώς και των δικαιούχων/αιτούντων διεθνούς προστασίας. Το Κοινωνικό Φαρμακείο απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας.

 

Παροχές Κοινωνικού Φαρμακείου

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει σε τακτική βάση δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα στους ωφελούμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση ιατρικών συνταγών, ηλεκτρονικών ή χειρόγραφων.


Στελέχη Κοινωνικού Φαρμακείου

Το προσωπικό του Κοινωνικού Φαρμακείου υποδέχεται και ενημερώνει τους πολίτες για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά ένταξης στη Δομή.

1 Φαρμακοποιός

1 Βοηθός φαρμακοποιού (συντονιστής)

 

Πόροι Κοινωνικού Φαρμακείου

Οι πόροι του Κοινωνικού Φαρμακείου προέρχονται από:

α) δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής.

β) τον προϋπολογισμό του Δήμου.

γ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

  

Πορεία Δομής

Ο Δήμος Αιγάλεω ξεκίνησε τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου  το Σεπτέμβριο του 1997, παράλληλα με την ίδρυση των Δημοτικών Ιατρείων, τα οποία διατηρούσαν άτυπο φαρμακείο με δωρεές φαρμάκων που είχαν σε περίσσεια κάτοικοι του Δήμου. Συμβασιούχοι και εθελοντές ιατροί χορηγούσαν φάρμακα ύστερα από εξέταση ωφελουμένων και εθελοντές φαρμακοποιοί χορηγούσαν φάρμακα με συνταγή ιατρού. Από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2017 άρχισε να λειτουργεί ως ξεχωριστή Δομή σύμφωνα με την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:3) «Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αιγάλεω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001451 και με χρηματοδότηση που προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020.

 

Δικαιολογητικά ένταξης

 

Η Δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου στεγάζεται στη διεύθυνση:

Θηβών 314, Αιγάλεω

Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"

και λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00π.μ.-15:00μ.μ.

Τηλ. 210 5618656

  • Facebook Social Icon
logo

Κοινωνικό Συσσίτιο

210 5696235

koinoniko.sisitio@egaleo.gr

Διεύθυνση Δομών

Θηβών 314, ΤΚ 122 41, Αιγάλεω

Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω "Σταύρος Μαυροθαλασσίτης"

Κοινωνικό Φαρμακείο

210 5618656

koinonikofarmakeio@egaleo.gr

Κοινωνικό Παντοπωλείο

210 5450471

koinoniko.pantopolio@egaleo.gr

© 2020 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αιγάλεω 

Created by Carousos